Priprava ter izdelava tiskovne forme za flexo tisk

Plošče izdelujemo s pomočjo CTP tehnologije. Priprava poteka s pomočjo sodobnih tehnologij, ki omogočajo pravočasno odkrivanje morebitnih napak.

Izvedba standardizacije grafičnih procesov v vaši tiskarni

Na osnovi posnetka trenutnega stanja, pripravimo projekt, katerega namen je optimizacija procesov, ki pomeni zmanjšanje stroškov ob povečani produktivnosti.

Svetovanje v vseh fazah grafične proizvodnje

Grafična priprava za vse ostale tehnike tiska

Izdelava poskusnih odtisov

V ta namen uporabljamo tehnologijo, ki omogoča simulacijo končnega izgleda tiska s tem, da upoštevamo ISO standard (12647/2).